Rebecka Nylén

Biträdande jurist

031-15 14 90
rebecka@swlaw.se
 

Ladda ner kontakt
till MS Outlook

 

Utbildning
2006 Engelska språk- och litteraturstudier, University of Sussex
2011 Jur kand, Göteborgs universitet
2011 – Interna och externa utbildningar

 

 

 

Anställningar
2011 Härryda kommun, bygglovsenheten, jurist och nämndsekreterare
2012 Svensk-amerikanska Handelskammaren, projektledare
2012 Lawler & Lawler Law Offices, Law Clerk
2013 Fjällmans Juridik, jurist
2015 Förvaltningsrätten i Jönköping, notarietjänstgöring
2016 Foyen Advokatfirma, biträdande jurist
2018 Mark- och miljööverdomstolen, föredragande jurist
2021 – Advokatfirman Stangdell & Wennerqvist AB, biträdande jurist