Allmänna villkor

Konsumenttvist
Den konsument som hamnar i tvist med sin advokat kan med hjälp av Konsumenttvistnämnden få snabb hjälp med att lösa tvisten. En advokat är skyldig att medverka i nämndens prövning och följa nämndens beslut.

Läs mer: www.advokatsamfundet.se/konsumenttvistnamnden.