Om oss

Advokatfirman Stangdell & Wennerqvist består av erfarna specialister med största engagemang för våra klienter och ärenden. I firmans arbete är ledorden högsta kvalitet, hög tillgänglighet och mervärde för våra klienter. Det avgörande för att uppnå detta är kunskap och engagemang. Både kunskap och engagemang är absoluta nödvändigheter för att kunna göra ett bra arbete för våra klienter. Firman skall inom sina specialistområden kunna erbjuda dels högsta specialistkunskap, dels att med kort varsel kunna åta sig uppdrag och lämna korrekt, juridisk konsultation samt även i alla uppdrag försöka skapa ett mervärde för våra uppdragsgivare. Mervärdet skapas – förutom genom en god och korrekt hand­läggning av uppdraget – genom att förse klienten med ytterligare information om gällandet rätt, lämna förslag till alternativa lösningar på problem, erbjuda fortbildning inom olika rättsområden m m.

För verksamheten har vi en policy och arbetsordning för såväl kvalitetssäkring som miljö. Som medlemmar i Advokatsamfundet utför vi vårt arbete enligt god advokatsed och gällande antidiskriminerings- och arbetsmiljölagstiftning.

Miljö och engagemang

Firman bedriver ett internt miljöarbete enligt en fastställd miljöpolicy som omfattar hela verksamheten. Policyn innebär att miljöaspekten skall vara en del av all verksamhet i firman, exempelvis vid utövandet av arbete, inköp, transport m m. Vårt elbehov säkerställs i princip helt genom firmans delägarskap i ett vindkraftverk.

Vi vill även ha ett socialt engagemang och stödjer därför Unicefs arbete för världens barn.

Läs mer