Charlotte Bourner

Advokat

Ladda ner kontakt
till MS Outlook

Utbildning

2005 Franska, Stockholms universitet
2006 Tyska, Uppsala universitet i samarbete med Albert Ludwigs Universität, Freiburg, Tyskland
2009-2010 Utbytesstudier vid Illinois State University, IL, USA
2012 Examensuppsats: ” Brott lönar sig aldrig? En studie av den miljöstraffrättsliga företagsbotens konstruktion och konsekvenser”.
2012 Jur kand, Uppsala universitet
2012 Interna och externa utbildningar

Anställningar

2007-2010 Folksam försäkringsbolag, skadereglerare (deltid vid sidan av studierna samt feriearbete)
2011-2012 Skatteverket, skattehandläggare
2012-2013 Åklagarmyndigheten, riksenheten för miljö- och arbetsmiljöbrott, beredningsjurist
2013 Foyen Advokatfirma, biträdande jurist
2014-2015 Vänersborgs tingsrätt och mark- och miljödomstolen vid Vänersborgs tingsrätt, notarietjänstgöring samt anställning som beredningsjurist
2015-2019 Advokatfirman Stangdell & Wennerqvist AB, biträdande jurist
2019- Advokatfirman Stangdell & Wennerqvist AB, Advokat