Marie Wikström

Advokat

031-15 14 90

marie@swlaw.se

Ladda ner kontakt
till MS Outlook

Utbildning
1993 Kingston University, England (Studier i engelsk rätt, 1993)
1994 Jur kand, Göteborgs universitet
1994 Statskunskap, Göteborgs universitet
1995 Psykologi, Göteborgs universitet
1996- Interna och externa utbildningar

 

 

 

 

Anställningar
1996 – 1998 Tullmyndigheten i Göteborg, tullaspirant/tullinspektör
1998 – 1999 Generaltullstyrelsen, handläggare
1999 – 2002 Tullverket, tullinspektör
2002 – 2004 Länsrätten i Göteborg, notarietjänstgöring
2004 – 2005 Tullverket, nationell specialist
2005 – 2007 Kammarrätten i Göteborg, föredragande
2007 – 2008 Regeringskansliet, ämnessakkunnig
2008 – 2014 Kammarrätten i Göteborg, föredragande
2014 – 2019 Advokatfirman Stangdell & Wennerqvist AB, Biträdande jurist
2019 – Advokatfirman Stangdell & Wennerqvist AB, Advokat