Miljö och engagemang

lightbulbFirman bedriver ett internt miljöarbete enligt en fastställd miljöpolicy som omfattar hela verksamheten. Policyn innebär att miljöaspekten skall vara en del av all verksamhet i firman, exempelvis vid utövandet av arbete, inköp, transport m m. Vårt elbehov säkerställs i princip helt genom firmans delägarskap i ett vindkraftverk.

Vi vill även ha ett socialt engagemang och stödjer därför Unicefs arbete för världens barn. I flera år i rad har vi bl.a. skänkt en vattenpump som kan förse en hel by eller ett flyktingläger med rent vatten. Vattenpumpen fyller också en annan viktig funktion. Tack vare pumpen kan fler flickor gå i skolan. Ofta är det flickornas uppgift att hämta vatten, vilket gör att de inte har tid att ta sig till skolan. Genom att installera vattenpumpar får barn tillgång till rent vatten och en chans till utbildning.