Arkiv för Seminarium

Publicerad: | Nyheter, Seminarium

Välkommen till lunchföreläsning om den senaste praxisen kring miljökvalitetsnormer vid tillståndsprövning och i MKB

 Vi på Advokatfirman Stangdell & Wennerqvist vill bjuda in dig till lunchföreläsningen

 ”Från Weser till Näckån”

om Miljökvalitetsnormer vid tillståndsprövning och i MKB.

Vid tillståndsprövningar enligt miljöbalken och upprättande av miljökonsekvensbeskrivningar måste frågan om miljökvalitetsnormer behandlas. Hur miljökvalitetsnormer för bl a ytvatten skall bedömas och prövas rättsligt har genomgått en stor förändring i och med den s.k. Weserdomen från EU-domstolen. Domarna från EU-domstolen håller nu också på att få genomslag i rättspraxis hos domstolarna i Sverige. Frågan är av stor betydelse för alla som kommer i kontakt med tillståndsprövningar enligt miljöbalken eller arbetar med MKB.

Vid vårt lunchseminarium ger vi en uppdatering av gällande rätt och den senaste utvecklingen i frågan, med möjlighet till diskussion och trevlig samvaro.

Föreläsningen äger rum onsdagen den 30 november 2016 kl. 11.30 – 13.00 på First Hotel G, Göteborgs Centralstation (Nils Ericsonsplatsen 4). Vi börjar med lunchen kl. 11.30.

Föreläsningen med lunch erbjuder vi till ett självkostnadspris av 300 kr inkl. 25 % moms.

Vi ser fram emot Din anmälan senast den 11 november 2016, via e-post till event@swlaw.se eller telefon 031-15 14 90. Betalning av anmälningsavgiften, med namnet på inbetalaren, sker till bankgiro 5277-2530 samtidigt med anmälan. Ange namn, arbetsgivare och eventuella matallergier vid anmälan. Anmälan är bindande och platsantalet begränsat, först till kvarn gäller!

Välkommen önskar vi på Advokatfirman Stangdell & Wennerqvist

Publicerad: | Nyheter, Seminarium

Välkommen till vårt seminarium, ”Rätt praxis”, som äger rum på Palacehuset i centrala Göteborg torsdagen den  5 februari 2015. Vi erbjuder Dig, kommunala tjänstemän, konsulter och andra verksamma i branschen ett aktuellt seminarium om prövningen av och praxis i ärenden på samhällsbyggnadsområdet, b.la. följande kommer behandlas under seminariet:

– Nyheter inom plan- och byggområdet samt nyheter inom upphandlingsområdet.

– Aktuella frågor inom miljörätten, såsom ersättningsrätten vid inrättande av vattenskyddsområden, föreslagna ändringar av tillståndsprövningen av vattenverksamheter samt områdes- och artskydd.

– Den va-rättsliga handläggningen av fastigheter utanför va-verksamhetsområden.

Vi har även nöjet att höra Filip Siewertz, Stadsbyggnadskontoret i Göteborgs Stad, berätta om det spännande arbetet med Västlänken.

Programmet och anmälningsformulär hittar du under menyn ”Seminarier”.

 

Publicerad: | Nyheter, Seminarium

Välkommen till vårt sensommarseminarium, ”Rätt praxis”, som äger rum på Palacehuset i centrala Göteborg torsdagen den 19 september 2013. Vid seminariet kommer vi att diskutera intressant rättspraxis och lagstiftning inom miljö-, fastighets- och va-rätten, bl a följande.

– Skillnaden mellan olika fastighetsrättsliga upplåtelseformer

– Tillståndsprövningen enligt miljöbalken

– Riksintresseklassning av vattenanläggningar

– Va-rättslig praxis kring dagvattenavgifter för allmän platsmark och skatte-/avgiftsfinansierad verksamhet

Vi har som extern föreläsare nöjet att bjuda in Kurt Lundberg, Norconsult, som kommer att berätta mer om det stora och spännande projektet med att byta ut Götaälvbron i centrala Göteborg mot den nya ”Hisingsbron”. Projektet pågår och omfattar flera olika prövningsprocesser och det har föranlett flera intressanta och speciella praktiska och juridiska frågor, vilka erfarenheter vi får ta del av vid seminariet.

Programmet och anmälningsformulär hittar du under menyn ”Seminarier”.