Publicerad: | Nyheter, Seminarium

Välkommen till vårt seminarium, ”Rätt praxis”, som äger rum på Palacehuset i centrala Göteborg torsdagen den  5 februari 2015. Vi erbjuder Dig, kommunala tjänstemän, konsulter och andra verksamma i branschen ett aktuellt seminarium om prövningen av och praxis i ärenden på samhällsbyggnadsområdet, b.la. följande kommer behandlas under seminariet:

– Nyheter inom plan- och byggområdet samt nyheter inom upphandlingsområdet.

– Aktuella frågor inom miljörätten, såsom ersättningsrätten vid inrättande av vattenskyddsområden, föreslagna ändringar av tillståndsprövningen av vattenverksamheter samt områdes- och artskydd.

– Den va-rättsliga handläggningen av fastigheter utanför va-verksamhetsområden.

Vi har även nöjet att höra Filip Siewertz, Stadsbyggnadskontoret i Göteborgs Stad, berätta om det spännande arbetet med Västlänken.

Programmet och anmälningsformulär hittar du under menyn ”Seminarier”.