Publicerad: | Nyheter, Seminarium

Välkommen till vårt sensommarseminarium, ”Rätt praxis”, som äger rum på Palacehuset i centrala Göteborg torsdagen den 19 september 2013. Vid seminariet kommer vi att diskutera intressant rättspraxis och lagstiftning inom miljö-, fastighets- och va-rätten, bl a följande.

– Skillnaden mellan olika fastighetsrättsliga upplåtelseformer

– Tillståndsprövningen enligt miljöbalken

– Riksintresseklassning av vattenanläggningar

– Va-rättslig praxis kring dagvattenavgifter för allmän platsmark och skatte-/avgiftsfinansierad verksamhet

Vi har som extern föreläsare nöjet att bjuda in Kurt Lundberg, Norconsult, som kommer att berätta mer om det stora och spännande projektet med att byta ut Götaälvbron i centrala Göteborg mot den nya ”Hisingsbron”. Projektet pågår och omfattar flera olika prövningsprocesser och det har föranlett flera intressanta och speciella praktiska och juridiska frågor, vilka erfarenheter vi får ta del av vid seminariet.

Programmet och anmälningsformulär hittar du under menyn ”Seminarier”.