Kristina Holmqvist

Advokat

031-15 14 90
kristina@swlaw.se
 

Ladda ner kontakt
till MS Outlook

 

 

Utbildning
2006 Sociologi, Örebro universitet
2007 Spanska, Göteborgs universitet
2012 Utbytesstudier i internationell rätt, Universidad Autónoma de Madrid, Spanien
2013 Juristexamen, Handelshögskolan, Göteborgs Universitet
2013 – Interna och externa utbildningar
Anställningar
2012 Migrationsverket, asylhandläggare
2013 Fjällmans juridik, jurist
2013 – 2015 Varbergs tingsrätt, notarietjänstgöring
2015 – 2017 MAQS Advokatbyrå AB, biträdande jurist
2017 – 2020 MAQS Advokatbyrå AB, advokat
2020 – 2022 PG Magnusson Advokatbyrå AB, advokat
2022 – Advokatfirman Stangdell & Wennerqvist AB, advokat
Medlemskap
Sveriges advokatsamfund
Branschorganisationer inom firmans specialistområden, bl a inom miljörätt.