Ylva Johansson

Biträdande jurist

031-15 14 90

ylva@swlaw.se

Ladda ner kontakt
till MS Outlook

Utbildning
2005 Jur kand, Göteborgs universitet
2005 Interna och externa utbildningar
Utbildning
2005-2006 Skatteverket, bouppteckningssektionen, handläggare
2006-2008 Länsstyrelsen i Västra Götalands län, rättsenheten, länsjurist
2008-2014 WSP Sverige AB, miljömanagement, miljöjurist
2014-2017 Mark- och miljödomstolen vid Vänersborgs tingsrätt, beredningsjurist
2017- Advokatfirman Stangdell och Wennerqvist AB, biträdande jurist